O sdružení

Jsme lidé se svými osudy, prožíváme své starosti i radosti jako každý jiný. Máme své rodiny, práci, záliby. Některým z nás osud přinesl nový životní rozměr, kterým je starost o naše postižené děti, sourozence, příbuzné, kterým jsme jedinou životní oporou. Oni neměli to štěstí jako my ostatní, některým nebylo bohužel do života dáno to, co většina lidí považuje za samozřejmé. Budoucnost a životní osudy těchto postižených lidí nám nejsou lhostejné. Společně s těmi, kteří těžký úděl postižených chápou a chtějí aktivně pomáhat, jsme založili sdružení s názvem SOLIDARIS.

Sdružení vzniklo na základě společného zájmu členů činit dobro a přispívat ke všeobecnému pocitu štěstí postižených spoluobčanů. My jsme samozřejmě také šťastni, když se nám cokoliv prospěšného pro věc povede vykonat. Svou činností se snažíme pomáhat a dělat radost těm, kteří sami nedokážou zařídit ve svém životě věci, které stejně jako ostatní také potřebují, především setkávání se s ostatními lidmi v běžném prostředí, smysluplná denní činnost, radost z vykonané práce, pocity užitečnosti, navazování přátelství, atd. V rámci svých možností se společně snažíme naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Na principech otevřenosti, vzájemné solidarity a tolerance bychom společnými aktivitami chtěli přispívat k širšímu pochopení lidského soužití, spoluvytvářet zdravá prostředí pro život, fyzickou, mentální a sociální pohodu. Dáváme příležitost každému, kdo by chtěl aktivně pomáhat k naplnění našich cílů a poslání našeho sdružení. Svou práci ve sdružení děláme rádi, považujeme ji za poslání, nikoliv za zaměstnání. Nikomu nic neslibujeme. Snažíme se, aby výsledky naší činnosti byly konkrétní. Pomoc postiženým nás naplňuje vnitřní spokojeností s dobrým pocitem, že život má smysl.

Občanské sdružení SOLIDARIS bylo založeno podle zákona číslo 83/1990 Sb. v roce 2007 registrací stanov u Ministerstva vnitra. Sdružení (dnes spolek) má působnost na území České republiky. 
 


Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© Solidaris 2010  |  XML Sitemap  |  Mapa webu