Hlavní cíle sdružení

 • a) usiluje o plnou sociální integraci - zapojování postižených do společnosti
  b) podporuje všeobecné uplatnění postižených
  c) vyhledává lokality a vytváří vhodná prostředí pro vzájemnou komunikaci a celkové vyžití
  d) přispívá k ochraně a dodržování lidských práv a svobod
  e) podporuje pobyty a vzájemné setkávání
  f) trvale sleduje veškeré složky životního prostředí, vytváří a zlepšuje zdravé životní podmínky
  g) komunikuje s orgány státní správy a s ostatními právnickým osobami, předkládá projekty a programy k zajištění svých cílů
  h) obrací se v souladu se svými cíli, účelem a posláním na státní orgány dle ustanovení § 18 zákona č. 83/1990 Sb. (ve znění pozdějších úprav) s peticemi podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (ve znění pozdějších úprav)
  i) dokumentuje činnost, shromažďuje informace a využívá propagaci a publicitu
  j) účastní se správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny nebo ochrany životního prostředí v souladu s ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb. , (ve znění pozdějších úprav)
  k) vyhledává ostatní osoby a organizace, které mají podobné cíle a poslání, s těmito navazuje kontakty a dále spolupracuje
 • 2) V rámci své vedlejší, doplňkové činnosti, Sdružení:
 • a) organizuje a zajišťuje vzdělávací, výchovné, osvětové, kulturní, sportovní a společenské akce,
  b) poskytuje služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb.,
  c) vytváří a využívá reklamní a propagační zařízení, provozuje reklamní činnost
  d) vytváří a předkládá studie, projekty a programy
  e) zajišťuje provozní, dopravní a technickou podporu svých činností
  f) pořizuje a provozuje stavby, vytváří ekologická prostředí, informační, vzdělávací a společenské prostory a zařízení k poskytování služeb v oblasti rekreace, sportu, cestovního ruchu a v oblasti ochrany přírody a krajiny
  g) pronajímá vlastní majetek
  h) provádí poradenskou činnost zaměřenou na veřejnost
  i) provádí osvětu, vzdělávací a propagační činnost, poradenství
  j) presentuje a propaguje cíle Sdružení
  k) poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí nebo jejich zprostředkování
  l) pořizuje, provozuje stavby prostory a zařízení ve kterých preferuje využívání obnovitelných zdrojů energie
  m) nakupuje a získává zboží za účelem dalšího prodeje
  n) provádí zahradnické, úklidové a ubytovací služby
   

 


Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© Solidaris 2010  |  XML Sitemap  |  Mapa webu