Aktivity a projekty

 

Našimi projekty máme v úmyslu přispět ke snižování sociální izolace postižených osob, k doplnění citových vazeb získaných v domácím prostředí o vazby sociální, k vytváření nových příležitostí k jejich integraci. Chtěli bychom zajistit podmínky k možnosti vlastního uplatnění, ve vhodném prostředí zlepšit kvalitu jejich života.

Dosud se nám podařilo vytvořit prostory pro rozvoj činnosti sdružení v Praze.
 

 

S Magistrátem hlavního města Praha projednáváme možnosti využití dalších prostor v Praze ke zřízení denního stacionáře.

 

REVITALIZACE  NEVYUŽÍVANÉHO  AREÁLU  V HRANICÍCH

Již od roku 2007 se snažíme o využití areálu bývalého jímacího území s budovou úpravnou vody v Hranicích, který se již několik let nevyužívá k původnímu účelu a je vlastně jakýmsi malým „brownfields“. Naším záměrem a hlavním cílem je využití areálu který bude sloužit veřejnosti a bude zároveň prostředkem k integraci handicapovaných osob.  Záměrem není vytvoření uzavřeného prostoru, ale naopak útulného prostředí, které bude svým architektonickým ztvárněním, formou a obsahem různorodých činností přitahovat veřejnost především k volnočasovým aktivitám,  bude podporovat všeobecné uplatnění a začleňování osob postižených handicapem do běžného života. Uživateli parku aktivit mohou být neziskové a příspěvkové organizace, školní mládež,  matky s dětmi, senioři, a ostatní obyvatelé města a okolí.  Snahou je vytvoření energeticky nenáročného zázemí k dalšímu rozvoji činnosti sdružení. Revitalizace nevyužívaného areálu  bude pro město jistě přínosem,  vhodně doplní životní prostředí ve městě.  Doufáme, že se nám podaří překonat složitý proces přípravy a zajištění realizace našeho záměru.

 

STAVBA POVOLENA, PRÁCE ZAHÁJENY

Podařilo se nám získat všechna potřebná povolení k realizaci našeho projektu v Hranicích. S ohlédnutím na více jak desetileté úsilí při řešení složitých majetkoprávních vztahů a projednávání projektu se státní správou děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli.V rámci realizace záměru jsme již zahájili přípravné práce potřebné k vyrovnání terénu. Ještě v době vegetačního klidu jsme na základě povolení zajistili odstranění dřevin, které úpravě terénu bránily. Při provádění stavebních prací je naší snahou co nejméně obtěžovat okolí. V současné době se zabýváme finanční stránkou projektu, usilujeme o získání dotace ze strukturálních a investičních fondů. Očekáváme podporu veřejnosti,  Města Hranice i Olomouckého kraje, protože areál bude sloužit široké veřejnosti.

 

 

 

 

 


Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© Solidaris 2010  |  XML Sitemap  |  Mapa webu